STT Mã dự án Mã dự án Tên dự án / Tiểu dự án Chủ đầu tư Địa điểm thực hiện Ngày phê duyệt Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Mã CDT
21 7096008 Hồ Bản Lải Ban QLĐT&XDTL 2 Sở NN&PTNT Lạng Sơn Lạng Sơn 17-10-2017 2.998.500,00 Chưa xác định
21 7096008 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 2 Lạng Sơn 17-10-2017 2.998.500,00 Chưa xác định
21 7096008 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB Sở NN&PTNT Lạng Sơn Lạng Sơn 17-10-2017 2.998.500,00 Chưa xác định
22 7045737 Hồ Nậm Cắt (Công trình chống lũ thị xã Bắc Kạn) Ban QLĐT&XDTL 2 UBND TP Bắc Kạn Bắc Kạn 12-05-2014 441.528,00 Chưa xác định
22 7045737 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 2 Bắc Kạn 12-05-2014 441.528,00 Chưa xác định
22 7045737 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND TP Bắc Kạn Bắc Kạn 12-05-2014 441.528,00 Chưa xác định
25 7642969 Hệ thống thủy lợi Rào Nan Sở NN&PTNT Quảng Bình Quảng Bình 30-10-2017 350.000,00 40
27 7477771 Hồ chứa nước Xà Dề Phìn Ban QLDA tỉnh Lai Châu An Giang, Bạc Liêu, Lai Châu 29-09-2017 130.000,00 41
31 7122605 Hồ Bản Mồng Ban QLĐT&XDTL 4 Sở NN&PTNT Nghệ An UBND huyện Như Xuân Nghệ An 28-06-2017 3.744.699,00 Chưa xác định
31 7122605 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 4 Nghệ An 28-06-2017 3.744.699,00 Chưa xác định
31 7122605 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB, kênh, TB Sở NN&PTNT Nghệ An Nghệ An 28-06-2017 3.744.699,00 Chưa xác định
31 7122605 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB huyện Như Xuân, Thanh Hóa UBND huyện Như Xuân Nghệ An 28-06-2017 3.744.699,00 Chưa xác định
32 7636310 Hồ Ngòi Giành Sở NN và PTNT Phú Thọ Phú Thọ 30-10-2017 759.000,00 47
46 7642449 Dự án Nam Bến Tre Ban QLDA tỉnh Bến Tre Bến Tre 30-10-2017 200.000,00 50
59 7047219 Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 1) Ban QLĐT&XDTL 4 Ban QLDA tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 22-06-2012 4.430.015,00 Chưa xác định
59 7047219 Tiểu dự án - Công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 4 Hà Tĩnh 22-06-2012 4.430.015,00 Chưa xác định
59 7047219 Tiểu dự án - Hệ thống kênh Ban QLDA tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 22-06-2012 4.430.015,00 Chưa xác định
60 7042312 Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ Ban QLĐT&XDTL 7 Ban QLDA NN tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 23-11-2018 5.951.468,00 Chưa xác định
60 7042312 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 7 Ninh Thuận 23-11-2018 5.951.468,00 Chưa xác định
60 7042312 Tiểu dự án - Hợp phần kênh cấp I và GPMB Ban QLDA NN tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 23-11-2018 5.951.468,00 Chưa xác định
61 7042315 Hệ thống thủy lợi Tà Pao Ban QLĐT&XDTL 7 Công ty KTCTTL Bình Thuận Sở NN&PTNT Bình Thuận UBND huyện Tánh Linh UBND huyện Đức Linh Ban QLDA tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - Công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 7 Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - Hệ thống kênh Bắc Công ty KTCTTL Bình Thuận Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - Hệ thống kênh Nam Sở NN&PTNT Bình Thuận Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - GPMB huyện Tánh Linh UBND huyện Tánh Linh Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - GPMB huyện Đức Linh UBND huyện Đức Linh Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
61 7042315 Tiểu dự án - Hệ thống kênh Bắc và kênh Nam Ban QLDA tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 25-07-2008 2.501.724,00 Chưa xác định
62 7061273 Hồ Krông Pách Thượng Ban QLĐT&XDTL 8 Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 15-05-2009 4.421.236,00 Chưa xác định
62 7061273 Tiểu dự án - Công trình đầu mối và kênh chính Ban QLĐT&XDTL 8 Đắk Lắk 15-05-2009 4.421.236,00 Chưa xác định
62 7061273 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB; KC Bắc K10-Kc; cấp 1 Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 15-05-2009 4.421.236,00 Chưa xác định
63 7176331 Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (giai đoạn 1) Ban QLĐT&XDTL 10 Ban QLDA tỉnh Bến Tre Bến Tre 02-04-2010 2.123.601,00 Chưa xác định
63 7176331 Tiểu dự án - Xây dựng các cống lớn Ban QLĐT&XDTL 10 Bến Tre 02-04-2010 2.123.601,00 Chưa xác định
63 7176331 Tiểu dự án - GPMB, đê và cống nhỏ Ban QLDA tỉnh Bến Tre Bến Tre 02-04-2010 2.123.601,00 Chưa xác định
64 7627829 Hồ Cánh Tạng Ban QLĐT&XDTL 1 UBND huyện Lạc Sơn Hòa Bình 26-04-2018 1.950.000,00 Chưa xác định
64 7627829 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 1 Hòa Bình 26-04-2018 1.950.000,00 Chưa xác định
64 7627829 Tiểu dự án - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Lạc Sơn Hòa Bình 26-04-2018 1.950.000,00 Chưa xác định
65 7627833 Hệ thống thủy lợi Nà Sản Ban QLĐT&XDTL 1 UBND huyện Mai Sơn Sơn La 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
65 7627833 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 1 Sơn La 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
65 7627833 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Mai Sơn Sơn La 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
67 7642135 Trạm bơm Tri Phương II Sở NN&PTNT Bắc Ninh Bắc Ninh 29-09-2017 395.000,00 36
68 7642415 Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) Ban QLDA tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 23-05-2017 650.000,00 71
69 7629506 Đập ngăn mặn sông Hiếu Ban QLĐT&XDTL 5 TT Phát triển quỹ đất Quảng Trị Quảng Trị 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
69 7629506 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 5 Quảng Trị 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
69 7629506 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB TT Phát triển quỹ đất Quảng Trị Quảng Trị 30-10-2017 500.000,00 Chưa xác định
70 7100942 Hồ Đồng Mít Ban QLĐT&XDTL 6 Ban QLDA tỉnh Bình Định Bình Định 29-09-2017 2.142.996,00 Chưa xác định
70 7100942 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 6 Bình Định 29-09-2017 2.142.996,00 Chưa xác định
70 7100942 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB Ban QLDA tỉnh Bình Định Bình Định 29-09-2017 2.142.996,00 Chưa xác định
74 7040665 Hồ Mỹ Lâm Ban QLĐT&XDTL 5 Ban QLDA tỉnh Phú Yên UBND huyện Tây Hòa Phú Yên 29-09-2017 1.009.017,00 Chưa xác định
74 7040665 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 5 Phú Yên 29-09-2017 1.009.017,00 Chưa xác định
74 7040665 Tiểu dự án - Hợp phần kênh Ban QLDA tỉnh Phú Yên Phú Yên 29-09-2017 1.009.017,00 Chưa xác định
74 7040665 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Tây Hòa Phú Yên 29-09-2017 1.009.017,00 Chưa xác định
75 7133344 Hồ sông Chò 1 Ban QLĐT&XDTL 7 Ban QLDA tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 30-10-2017 956.007,00 Chưa xác định
75 7133344 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 7 Khánh Hòa 30-10-2017 956.007,00 Chưa xác định
75 7133344 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB Ban QLDA tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 30-10-2017 956.007,00 Chưa xác định
76 7623613 Hồ sông Lũy Ban QLĐT&XDTL 7 UBND huyện Bắc Bình Bình Thuận 30-10-2017 1.484.000,00 Chưa xác định
76 7623613 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 7 Bình Thuận 30-10-2017 1.484.000,00 Chưa xác định
76 7623613 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Bắc Bình Bình Thuận 30-10-2017 1.484.000,00 Chưa xác định
77 7265809 Hồ EaH'Leo 1 Ban QLĐT&XDTL 8 UBND huyện Ea H'Leo Đắk Lắk 29-09-2017 1.447.729,00 Chưa xác định
77 7265809 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 8 Đắk Lắk 29-09-2017 1.447.729,00 Chưa xác định
77 7265809 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Ea H'Leo Đắk Lắk 29-09-2017 1.447.729,00 Chưa xác định
78 7634500 Hồ Nam Xuân Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông Đắk Nông 30-10-2017 487.000,00 96
79 7626918 Cụm công trình thủy lợi Ia H' Đrai Ban QLDA tỉnh Kon Tum Kon Tum 30-10-2017 325.000,00 97
80 7642987 Hồ Đạ Sị Sở NN&PTNT Lâm Đồng UBND huyện Cát Tiên Lâm Đồng 30-10-2017 549.889,00 Chưa xác định
80 7642987 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Sở NN&PTNT Lâm Đồng Lâm Đồng 30-10-2017 549.889,00 Chưa xác định
80 7642987 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Cát Tiên Lâm Đồng 30-10-2017 549.889,00 Chưa xác định
82 7645469 Công trình thủy lợi hồ IaMơr giai đoạn 2 Ban QLĐT&XDTL 8 UBND huyện Chư Prông UBND huyện EaSúp Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk Gia Lai, Đắk Lắk 31-10-2017 1.058.000,00 Chưa xác định
82 7645469 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng công trình Ban QLĐT&XDTL 8 Gia Lai, Đắk Lắk 31-10-2017 1.058.000,00 Chưa xác định
82 7645469 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB tại tỉnh Gia Lai UBND huyện Chư Prông Gia Lai, Đắk Lắk 31-10-2017 1.058.000,00 Chưa xác định
82 7645469 Tiểu dự án - Hợp phần kênh < 150 ở Đắk Lắk (cả GPMB) UBND huyện EaSúp Gia Lai, Đắk Lắk 31-10-2017 1.058.000,00 Chưa xác định
82 7645469 Tiểu dự án - Hợp phần kênh > 150 ở Đắk Lắk (cả GPMB) Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk Gia Lai, Đắk Lắk 31-10-2017 1.058.000,00 Chưa xác định
86 7634044 Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước Ban QLDA tỉnh Bình Phước Bình Phước 30-10-2017 440.000,00 102
87 7631135 Hệ thống thủy lợi trạm bơm cống Xuân Hòa Ban QLĐT&XDTL 10 Ban QLDA huyện Thạnh Hóa, Long An Ban QLDA tỉnh Tiền Giang Tiền Giang, Long An 30-10-2017 250.000,00 Chưa xác định
87 7631135 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 10 Tiền Giang, Long An 30-10-2017 250.000,00 Chưa xác định
87 7631135 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB Long An Ban QLDA huyện Thạnh Hóa, Long An Tiền Giang, Long An 30-10-2017 250.000,00 Chưa xác định
87 7631135 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB Tiền Giang Ban QLDA tỉnh Tiền Giang Tiền Giang, Long An 30-10-2017 250.000,00 Chưa xác định
89 7001999 Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu Ban QLĐT&XDTL 10 Ban bồi thường GPMB huyện Vũng Liêm Hội đồng BTHT, TĐC huyện Càng Long Trà Vinh, Vĩnh Long 04-07-2017 458.000,00 Chưa xác định
89 7001999 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 10 Trà Vinh, Vĩnh Long 04-07-2017 458.000,00 Chưa xác định
89 7001999 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long Ban bồi thường GPMB huyện Vũng Liêm Trà Vinh, Vĩnh Long 04-07-2017 458.000,00 Chưa xác định
89 7001999 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB huyện Càng Long, Trà Vinh Hội đồng BTHT, TĐC huyện Càng Long Trà Vinh, Vĩnh Long 04-07-2017 458.000,00 Chưa xác định
90 7631134 Cống âu thuyền Ninh Quới Ban QLĐT&XDTL 10 Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu Ban QLDA huyện Hồng Dân Bạc Liêu 30-10-2017 400.000,00 Chưa xác định
90 7631134 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 10 Bạc Liêu 30-10-2017 400.000,00 Chưa xác định
90 7631134 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB (Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu) Ban QLDA tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 30-10-2017 400.000,00 Chưa xác định
90 7631134 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB (huyện Hồng Dân) Ban QLDA huyện Hồng Dân Bạc Liêu 30-10-2017 400.000,00 Chưa xác định
91 7469821 Cống Tha La, cống Trà Sư Ban QLDA tỉnh An Giang An Giang 01-09-2017 232.461,00 111
92 7216090 Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (giai đoạn 1) Ban QLĐT&XDTL 10 Phòng TNMT huyện Châu Thành, KG Phòng TNMT huyện An Biên, KG Sở NN&PTNT Hậu Giang TT Khuyến nông Kiên Giang Sở NN&PTNT Kiên Giang Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 10 Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - GPMB huyện Châu Thành Phòng TNMT huyện Châu Thành, KG Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - GPMB huyện An Biên Phòng TNMT huyện An Biên, KG Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - Hợp phần sinh kế Hậu Giang Sở NN&PTNT Hậu Giang Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - Hợp phần sinh kế Kiên Giang TT Khuyến nông Kiên Giang Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
92 7216090 Tiểu dự án - 8 cống đê An Minh Sở NN&PTNT Kiên Giang Cà Mau, Kiên Giang 25-12-2018 3.309.500,00 Chưa xác định
93 7643016 Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II, III, V Cà Mau Sở NN&PTNT Cà Mau Cà Mau 30-10-2017 500.000,00 147
94 07110879 Hồ Bản Mòng Ban QLĐT&XDTL 1 UBND TP Sơn La Sơn La 29-09-2014 728.365,00 Chưa xác định
94 07110879 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 1 Sơn La 29-09-2014 728.365,00 Chưa xác định
94 07110879 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND TP Sơn La Sơn La 29-09-2014 728.365,00 Chưa xác định
95 7016285 Hồ Nước Trong Ban QLĐT&XDTL 6 Quảng Ngãi 29-09-2014 2.512.347,00 87
97 7040614 Hồ Tà Rục Ban QLĐT&XDTL 7 Khánh Hòa 29-09-2014 1.092.783,00 72
98 7016663 Hệ thống thủy lợi Sông Ray Ban QLĐT&XDTL 9 Ban QLDA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu 29-09-2014 2.981.528,00 Chưa xác định
98 7016663 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng Ban QLĐT&XDTL 9 Bà Rịa-Vũng Tàu 29-09-2014 2.981.528,00 Chưa xác định
98 7016663 Tiểu dự án - Hợp phần kênh và GPMB Ban QLDA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu 29-09-2014 2.981.528,00 Chưa xác định
99 7074592 Hệ thống tiêu úng Đông Sơn UBND TP Thanh Hóa Thanh Hóa 17-04-2019 978.812,00 143
100 7011362 Hồ Cửa Đạt UBND huyện Ngọc Lặc Ban QLĐT&XDTL 3 Chưa xác định 16-10-2012 9.148.932,00 Chưa xác định
100 7011362 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Ngọc Lặc Chưa xác định 16-10-2012 9.148.932,00 Chưa xác định
100 7011362 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 3 Chưa xác định 16-10-2012 9.148.932,00 Chưa xác định
101 7628544 Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy nông Đa Độ Sở NN&PTNT Hải Phòng Hải Phòng 25-10-2017 200.000,00 123
102 762166 Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải Công ty KTCTTL Hải Dương Hải Dương, Hưng Yên 25-10-2017 420.000,00 Chưa xác định
102 762166 Tiểu dự án - Hợp phần cải tạo, nâng cấp cống Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải Hải Dương, Hưng Yên 25-10-2017 420.000,00 Chưa xác định
102 762166 Tiểu dự án - Hợp phần xây dựng, sửa chữa trạm bơm Công ty KTCTTL Hải Dương Hải Dương, Hưng Yên 25-10-2017 420.000,00 Chưa xác định
103 7624754 Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà Hà Nam, Nam Định 13-07-2017 230.000,00 126
104 7445533 Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham Ban QLĐT&XDTL 6 Quảng Ngãi 18-07-2017 506.400,00 87
105 7631736 Sửa chữa nâng cấp kênh Tây hồ Dầu Tiếng Công ty KTTL Dầu Tiếng Tây Ninh 30-10-2017 400.000,00 144
106 7643029 Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng TP Lào Cai Sở Giao thông và Xây dựng Lào Cai Chưa xác định 30-10-2017 620.000,00 127
107 7622212 Kè sông Cầu đoạn qua TP Bắc Kạn Ban QLĐT&XD tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 30-10-2017 170.000,00 146
108 7627834 Nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng đoạn từ K26+580 đến K32+00 và từ K40+350 đến K47+980 Ban QLĐT&XDTL 1 Hà Nội 30-10-2017 300.000,00 81
109 7629559 Xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 Sở NN&PTNT Ninh Bình Ninh Bình 12-02-2018 480.000,00 129
110 7641988 Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống Ban QLĐT&XDTL 3 Ban QLDA tỉnh Thanh Hóa UBND huyện Nông Cống Thanh Hóa 30-10-2017 600.000,00 Chưa xác định
110 7641988 Tiểu dự án - Hợp phần công trình đầu mối Ban QLĐT&XDTL 3 Thanh Hóa 30-10-2017 600.000,00 Chưa xác định
110 7641988 Tiểu dự án - Hợp phần công trình phụ trợ Ban QLDA tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 30-10-2017 600.000,00 Chưa xác định
110 7641988 Tiểu dự án - Hợp phần GPMB UBND huyện Nông Cống Thanh Hóa 30-10-2017 600.000,00 Chưa xác định
120 001 Dự án Lạng Sơn Chi cục Thủy Lợi Lạng Sơn Lạng Sơn 12-12-2021 10.000.000,00 156
121 002 Dự án công ty lạng Sơn Công ty thủy lợi Lạng Sơn Chưa xác định 06-12-2021 10.000.000.000,00 157